Kursus aitab ettevalmistada ennast bioloogia olümpiaadiks.

Kursus toetab bioloogia õppimist 9 klassis.